Deformatiemetingen en monitoring

Deformatiemetingen van Coenradie, de juiste data wanneer het er toe doet

Deformatiemeten is het, door middel van metingen, vaststellen van deformaties ofwel vervormingen. Kortweg betekent dit dat dezelfde meting, op twee of meer verschillende momenten in de tijd uitgevoerd, met elkaar worden vergeleken. Verschillen tussen de metingen duiden op deformaties.

Het grote onderscheid met mutatiemetingen is dat bij mutatiemetingen alleen wordt gekeken of er objecten zijn bijgekomen/verdwenen/uitgebreid, terwijl bij een deformatiemeting wordt gekeken of het object niet is vervormd.

Begrippen

Binnen de wereld van de deformatiemetingen zijn er verschillende termen die hieronder kort worden toegelicht:

 1. Nulmeting. De nulmeting wordt normaal gesproken uitgevoerd voor het moment waar het risico op deformatie start. In de ideale situatie wordt ten behoeve van de kwaliteit en betrouwbaarheid deze meting tweemaal uitgevoerd. Bij de nulmeting hoort een rapportage met daarop een overzicht van de meetpunten.
 2. Herhalingsmeting. Een herhalingsmeting is iedere meting na de nulmeting. Voor een betere kwaliteit kan ook deze meting dubbel worden uitgevoerd. De resultaten van een herhalingsmeting worden vergeleken met – in ieder geval de nulmeting- en soms ook ten opzichte van de vorige herhalingsmeting. De rapportage kan bestaan uit verschillen in tabelvorm, maar een grafische weergave is vaak makkelijker om bijvoorbeeld trends te ontdekken.
 3. Zettingsmeting. Een zettingsmeting is een deformatiemeting waarbij alleen naar de hoogte van punten wordt gekeken. Soms is dit afdoende, maar lang niet in alle situaties. Met name onderheide objecten waarnaast ontgravingen plaatsvinden, lopen het risico zich in de richting van de ontgraving te verplaatsen zonder dat er verzakkingen plaatsvinden, maar er toch (ernstige) scheurvorming kan optreden. Een zettingsmeting wordt uitgevoerd als een nauwkeurige waterpassing.
 4. Monitoring. Onder monitoring wordt feitelijk verstaan het realtime in de gaten houden van meetpunten. Aangezien dit in veel gevallen zou betekenen dat ieder meetpunt met een eigen instrument gemeten moet worden, verstaan wij in de praktijk meestal onder monitoring het continu doorlopen van het normale meetproces waardoor een verversingsfrequentie van 1 à 2 uur per meetpunt kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van de opdracht kan dit met instrumenten die op afstand worden bestuurd of door continue aanwezigheid van landmeters/maatvoerders.
 5. Dynamische metingen. In sommige gevallen is het nodig om aan bewegende objecten te meten of met een heel hoge frequentie. Afhankelijk van de situatie kunnen wij hier diverse oplossingen voor bieden.

Toepassingen

Deformatiemetingen komen eigenlijk in alle branches wel eens voor. Hieronder een aantal verschillende deformatiemetingen:

 • Zettingsmeting gebouwen.
 • 3D-deformatiemeting gebouwen.
 • Vervormingsmeting bouwkuip.
 • Voorbuiging brugdek bij wisselende belasting.
 • Verplaatsing brugdek bij passage zwaar transport.
 • Monitoring gebouwen bij continu werkproces, zoals boringen, vervorming leidingen tijdens opwarmen/afkoelen procesinstallatie.

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie: al 25 jaar lang maatgevend.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.