Industrieel meetwerk van wereldklasse

Coenradie werkt wereldwijd aan meetoplossingen voor diverse projecten en opdrachtgevers

Op het gebied van industrieel meetwerk zijn we niet alleen de grootste van Nederland, maar ook toonaangevend. Over de hele wereld worden we gevraagd om mee te werken aan de meest prestigieuze projecten. Om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd en op tijd over de juiste gegevens beschikken. In scheepsbouw, ruimtevaart en voor het meten aan andere constructies weet men de weg naar Coenradie te vinden.

Soms worden we gevraagd om complete booreilanden en offshore constructies zelfs helemaal 3D in kaart te brengen voor toekomstig onderhoud en reparatie. Ingenieursbureau Coenradie levert tot millimeterniveau accurate 3D-modellen, puntenwolken of ‘as-built’-gegevens, ter controle, voor maatvoering of ‘reverse engineering’.

Industrie

Industrieel meetwerk is een breed begrip en zo ervaren wij dat zelf ook. Een enorme diversiteit van opdrachtgevers, gekoppeld aan een enorm scala aan verschillende opdrachten. Onder de meest uiteenlopende omstandigheden verspreid over de hele wereld. Industrieel meetwerk of industrial surveying is vrijwel nooit hetzelfde en altijd uitdagend. Daarmee wordt het gelijk duidelijk dat niet iedere landmeter geschikt is voor industrieel meetwerk. Het is op zijn minst een vereiste dat de landmeter, die wij dan surveyor noemen, affiniteit heeft met de werkomgeving van de opdrachtgever. Maar affiniteit alleen is niet genoeg, kennis van de producten van u als opdrachtgever en het spreken van uw vaktaal komen daar nog bij. En in de meeste gevallen wordt ook het uiterste gevraagd qua 3D-inzicht.

Meetinstrumenten

Ons instrumentarium is behoorlijk breed, waardoor wij een breed scala aan projecten kunnen uitvoeren:

Industrieel total station

Voor het meten van punten met een nauwkeurigheid van ca. 0,5mm op afstanden tot ca. 100m. Moeilijk of niet bereikbare punten kunnen dankzij de reflectorloze techniek vaak toch worden gemeten, waarbij de nauwkeurigheid terugloopt tot 1,0mm. Dankzij de veelzijdige DCP05 software aan boord van het instrument kunnen wij coördinatenstelsels creëren die volledig aan het object zijn gerelateerd en dus niet per definitie waterpas zijn. Ook metingen op drijvende objecten worden zo mogelijk gemaakt. Naast vele andere opties is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de software hartlijnen van pijpen te laten berekenen aan de hand van 3 of meer punten op de omtrek gemeten. Een functionaliteit die vroeger alleen achteraf mogelijk was in een CAD-omgeving.

Lasertracker

Eigenlijk een ultra-nauwkeurig total station. Volledig zelfvolgend en zelfrichtend. De surveyor meet middels een meetkogel (met allerlei hulpstukken voor velerlei situaties) punten met een nauwkeurigheid van 0,05mm/10m in 3D. Dit kan punt voor punt, maar ook continu langs een object, waardoor complexe vormen ook heel goed in kaart gebracht kunnen worden.

Laserscanner

Met meetsnelheden tussen 50.000 en 1.000.000 punten per seconde wordt door een laserscanner de omgeving ‘afgetast’. Als een uitgezonden laserstraal wordt gereflecteerd, dan worden de 3D-coördinaten van dat punt bepaald en toegevoegd aan de puntenwolk. Wanneer meerdere scans nodig zijn dan kunnen deze scans op diverse manieren aan elkaar gekoppeld worden; gecombineerd gebruik met het industriële total station levert de hoogste nauwkeurigheid op. Op deze wijze wordt een zeer compleet beeld van een bestaande situatie verkregen. Verwerking kan op kantoor plaatsvinden al naar gelang de probleemstelling. Individuele puntnauwkeurigheid van de puntenwolk is 3-5mm tot ca. 100m, maar uit de puntenwolk gemodelleerde objecten zijn nauwkeuriger: 1-2mm.

Uitlijnlaser

Snelle en adequate apparatuur om uitlijning van assen te meten. Maar ook vlakheid, parallelliteit en haaksheid kunnen met deze apparatuur worden gemeten. De nauwkeurigheid is hoog: <0,02mm/m en de speciale aan boord zijnde software zorgt voor directe rapportage van resultaten, eventueel zelfs voor correctiewaarden bij afwijkingen.

Materiaal thermometer

Deze kent iedereen, maar dank zij de thermometer kunnen wij waar nodig correcties toepassen als het project dit vereist. Meestal vermelden wij in voorkomende situaties de gemeten temperaturen, maar als de invloed lineair verondersteld mag worden, voeren wij eventueel ook correcties uit.

Software

Verwerking is minstens zo belangrijk als het meten, de software is een belangrijk verlengstuk van de instrumenten. Wij beschikken (niet uitsluitend) over de volgende softwarepakketten:

  • CAD-applicaties: AutoCAD (Civil3D), MicroStation en Rhino3D. Bij deze CAD-applicatie hebben wij een aantal belangrijke tools in eigen beheer ontwikkeld die de pakketten nog krachtiger maken dan zij zelf al zijn.
  • Evaluatie-software: Spatial Analyzer, 3DReshaper, Rhino3D, maar ook MS Excel.
  • Scanverwerkingssoftware: Cyclone, Cloudworx.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.