Showcase: ESP Lab TU Delft

In het ESP Lab werkt de TU Delft aan één van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van onze tijd; de overgang naar duurzame energie (de energietransitie). Een groot deel van dit onderzoek vindt plaats in het High Voltage lab. Het huidige lab wordt gerenoveerd voor een groot modern, dynamisch en efficiënt gecombineerd laboratorium: het Electrical Sustainable Powerlab (ESP) voor de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) van de faculteit EWI. In dit lab worden alle onderzoeksopstellingen van deze afdeling bij elkaar geplaatst in deze hoogspanningshal.

Het ESP-lab wordt uniek: er zijn geen hoogspanningslaboratoria waar dergelijke verschillende onderzoeken samen in één ruimte plaatsvinden. Dit zorgt aan de ene kant voor uitdagingen zoals het voorkomen van elektromagnetische beïnvloeding ten opzichte van de verschillende onderzoeksopstellingen. Aan de andere kant biedt het kansen voor unieke en onderscheidende onderzoeksmogelijkheden.

ESP Lab in 3D

Voor de renovatie van het lab heeft Coenradie het volledige lab 3D ingescand met de Leica P40/P50. Er zijn meer dan 100 scans gemaakt, wat resulteerde in een puntenwolk van vele miljarden punten.

Terug: Showcases

Uw project gevisualiseerd?

Onze experts kunnen uw project visualiseren op basis van door u aangeleverde scandata, onze eigen scandata, tekeningen, 3D modellen, concepten en zelfs simpele schetsen.