61Klant aan het Woord: Marco Appeldoorn, Gemeente Best Bij Ingenieursbureau Coenradie werken we graag samen. Vooral met mensen, die een visie hebben, die bij ons past. Marco Appeldoorn van Gemeente Best is zo iemand, vandaar dat hij de eerste klant is, die bij ons aan het woord komt. ‘Out-of-the-box’ en ‘Visionair’ zijn …

… kreten die bij Marco horen en vaak in een zin met hem gebruikt worden. Zelf gebruikt hij vooral woorden zoals ‘nuchter’ en ‘eenvoud’. Hij vindt dat we gewoon even wat ruimer moeten denken en verder kijken dan gebruikelijk is. “Dat kost wat extra tijd en moeite, maar dat is niet erg als je er voldoening uithaalt”, stelt de senior medewerker geo-informatie. Marco Appeldoorn spreekt over zijn ambities en de toekomst van geo-informatie. Een toekomst voorbij BGT*1, waar de geo-informatie pas echt relevant wordt voor de gemeente en iedereen die er woont en werkt.

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het probleem was dat geodesie en kaarten voor heel veel mensen te ver van hun bed en te abstract waren. Met de komst van Google streetview, LAYAR en navigatiesystemen, zoals Tom-Tom, ziet nu iedereen het belang van correcte en actuele kaartgegevens en vooral de toepassingsmogelijkheden. Het is allemaal wat conceter en tegelijkertijd uitdagender geworden. De komende jaren gaat dat nog veel verder en wordt door diensten zoals ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’ (PDOK)*2 de geo-informatie nog veel belangrijker en vooral relevanter voor iedereen.”

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Appeldoorn bij zijn product: De kaart van de Gemeente Best

Expert aan het woord
De pas 40 jaar oude Appeldoorn is nu al een expert op het gebied van geodesie en geo-informatie. Het beheren en upgraden van kaarten en wat je er allemaal mee kunt doen, heeft al vanaf jonge leeftijd zijn warme belangstelling. Hij loopt voorop in het efficiënter inwinnen, beheren en gebruiken van geo-informatie. Vader Appeldoorn werkte al bij het kadaster. Samen met zijn voorliefde voor techniek en ICT lijkt het voorbestemd, dat Marco in de Geodesie en beheer van kaartmateriaal terecht zou komen. “Een van mijn eerste sollicitatiegesprekken was bij Coenradie Landmeters, zoals het toen heette. Dat was met de vader van Wouter Coenradie in Spoordonk aan de keukentafel. Coenradie werd ook mijn eerste werkgever. Landmeetkunde en inwinnen van geo-informatie (landmeten) was heel leerzaam, maar al snel bleek dat mijn voorliefde toch meer bij beheer dan bij inwinning van landmeetkundige gegevens lag.”

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie en ambities

“Het is eigenlijk heel simpel,” vervolgt Marco, “als je eerst kijkt naar wat het doel is van de gemeente, de visie en ambities, dan kun je het gebruik en beheer van data daarop afstemmen. Logisch toch? Ik zie het als een bedrijfsmatig proces, waarbij beheer van data en kaartmaterialen onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en moeten bijdragen aan een efficiënter en effectiever verloop van deze processen. Ik zie graag eenmalige inwnning van gegevens en meervoudige ontsluiting van diezelfde data voor relevante toepassingen.”

57

 

 

 

 

 

 

 

“Zo vind ik het ook heel logisch dat alle kaarten van de gemeente op een plek bij elkaar komen en dat we gezamenlijk werken aan inwinning en beheer ter ondersteuning van de bedrijfsdoelen. De inefficiency ontstaan door aparte kaarten, met aparte inwinning en beheer, is niet meer van deze tijd”, aldus Marco Appeldoorn.

“De basis van deze zienswijze is gelegd bij de Dienst Gebouwen Werken & Terreinen (DGW&T) van Defensie, mijn tweede werkgever. Het belang van data en efficiënt beheer was hier al veel eerder een thema, dan bij veel andere overheidsinstellingen. Hier werkten veel visionaire mensen, op het gebied van geo-informatie en bedrijfsprocessen. Een aantal daarvan zitten nu in de groep BGT-koplopers. DGW&T, zoals het toen heette, was een militaire top-down organisatie waar iedereen samenwerkte aan gemeenschappelijke doelen. Er lag veel nadruk op de relatie tussen bedrijfsprocessen en geo-informatie. Bij veel Gemeenten werken afdelingen soms teveel voor zich en zijn ze soms te afhankelijk van de geïmplementeerde software. Dat komt ook door het enorme aantal verschillende producten en diensten die Gemeenten in hun portefeuille hebben. Om dit te doorbreken kost veel tijd en energie, maar het levert absoluut voordeel op voor iedereen. Ik ben daar heel gepassioneerd over en praat er heel veel over met collegae, zoals Michel van de Spijker van Gemeente Valkenswaard. Dat is heel waardevol. We herkennen dezelfde issues en denken samen na over hoe het beter en anders kan. Dat levert resultaat en bespaart uiteindelijk heel veel geld. Samenwerking is daarbij sowieso heel belangrijk. Heel veel mensen verstaan de kunst om dingen moeilijk te maken, maar Michel heeft ook een nuchtere kijk op de zaak en dat helpt. Tegenwoordig wordt hier wel eens de term ‘LEAN’ voor gebruikt. Klinkt misschien interessanter, maar nuchter denken en samenwerken, dat zijn gewone normale woorden, die al jaren staan voor resultaat.”

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koplopers
“Gemeente Best is een aantal jaren geleden voortvarend van start gegaan met een bedrijfsmatige visie op inwinnen, beheer en toepassing van geo-informatie. Hierdoor is Gemeente Best nu ook onderdeel van de koplopersgroep BGT in Nederland. In deze koplopersgroep zijn ketensamenwerking en efficiëntere bedrijfsvoering belangrijke aandachtspunten. Dat spreekt mij enorm aan. Teveel mensen praten over systemen, procedures en wat er allemaal fout is en beter moet, maar te weinig mensen doen er iets aan. Dat gaat hopelijk veranderen in de komende jaren. Ik geloof er ook in want ons vak wordt nu eindelijk minder abstract. Iedereen heeft ermee te maken en het wordt nu ook serieuzer genomen. Ik ben ook helemaal voor innovatieve samenwerking met bedrijven. Zo stelt Gemeente Best eisen aan revisiemateriaal. Bij uitbesteding van civieltechnische projecten geven we de aannemer ook de verantwoordelijkheid om de revisies aan te leveren, conform onze standaarden. Indien deze eisen te hoog zijn, verwijzen we ze graag door naar partijen, zoals Coenradie, die dat wel kunnen.”

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het belangrijkste is, dat we het niet zelf meer hoeven te doen en al zeker niet vier of vijf keer opnieuw. Richting de toekomst geloof ik ook heilig in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven ‘in-the-cloud’, waarbij alle ‘trusted partners’ samenwerken aan een zo goed en compleet mogelijke kaart. De samenleving is gebaat bij consistente en actuele kaartgegevens. Via internet kan iedereen dan gebruik maken van dezelfde data voor hun eigen toepassingen. Dure software pakketten, voor bijvoorbeeld het beheer van openbare ruimte, zijn daarmee straks overbodig, want de aannemers kunnen zelf de benodigde data om een correcte aanbieding te doen uit ons systeem halen. En als er dingen wijzigen kunnen de betrokken partijen de data ook zelf weer aanpassen. We spreken dan over ketensamenwerking op basis van gelijke doelen. De kaarten kunnen worden voorzien van (administratieve) informatie en vormen zo de basis voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Gemeenten zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor groenonderhoud in de gemeenten. Inzage in de hoeveelheden, c.q. vierkante meters te maaien gazon en aantal meters te knippen heesters, zijn hiervoor van essentieel belang. Maar zo kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor aantallen en meters wegen, bomen, lantaarnpalen, gebouwen, etc.”

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit
“Uiteindelijk zal er een soort 3D-BIM model ontstaan van de omgeving waarin we wonen en werken, waaruit we alle benodigde informatie kunnen halen. Dat geldt zowel voor mensen, die informatie nodig hebben van de gemeente of iets willen weten over de publieke ruimte, als ook voor de bedrijven die bijvoorbeeld de lampen in de lantaarnpalen moeten vervangen. Ze zien dan meteen hoeveel palen, waar en met welke lampen zijn uitgerust en kunnen zelf een onderhoudsplan opstellen, doorvoeren en de muties aanbrengen. Hetzelfde geldt voor andere publieke diensten en aanbestedingen. Daarbij kan het aantal stappen in processen worden gereduceerd, evenals de kans op fouten. Dat betekent een enorme kwaliteitsverbetering voor gemeente, leverancier en burger. Zo ver zijn we nog niet, maar ik geloof wel dat het die kant op gaat en waarschijnlijk sneller dan we nu denken.”

“Voor de burgers wordt geo-informatie ook steeds belangrijker, ook omdat er gegevens zoals WOZ en andere voor hen relevante informatie aan de kaart kunnen worden gekoppeld. Zo zullen er ook augmented reality toepassingen in onze publieke ruimte komen en zullen mensen altijd en overal de gewenste informatie over waar ze zijn en wat ze (niet) zien kunnen opvragen. Dan komen kaarten pas echt tot leven.”

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde verhaal

Footnotes:
Eerder dit jaar gaf Marco Appeldoorn ook een lezing op de contactdag bij Ingenieursbureau Coenradie waarvan u hier de PowerPoint presentatie kunt downloaden.

Marco Appeldoorn heeft recentelijk ook meegewerkt aan verschillende publicaties over BGT en de toekomst van geo-informatie. Zie bijvoorbeeld deze link.

Notes:

*1 BGT = Basisregistratie Grootschalige Topografie, de opvolger van Gemeentelijke Basis Kaart Nederland (GBKN).

Website van SVB-BGT http://www.svb-bgt.nl/
*2 PDOK: Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Kadastersite over PDOK: http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/PDOK.htm
Website van PDOK: https://www.pdok.nl/