BGTBGT data inwinnen en vervolgens als BGT objecten naadloos verwerken en bijhouden. Coenradie en Crotec werken samen op het gebied van de BGT. Crotec levert met C-SAM beheer BGT een transitie en beheer applicatie. Coenradie levert met MobiMate een inwinningsapplicatie met de bijbehorende dienstverlening rond de inwinning en bijhouding, ook voor de BGT.

Bij de gemeente Waalwijk wordt er al daadwerkelijk gebruik gemaakt van uitwisseling van BGT objecten bij het inwinnen en bijhouden van de BGT registratie. Hierbij wordt een in te meten deelgebied door de gemeente met C-SAM beheer BGT uit de BGT basisregistratie geëxtraheerd en als uit te voeren werk in GML formaat geëxporteerd. Dit StUF Geo-IMGeo objectenbestand (de ‘is’-situatie) wordt aangeleverd aan Coenradie, die deze ‘is-situatie’ inleest en na conversie mee naar buiten neemt in de mobiele MobiMate applicatie, waarmee de mutatiemeting wordt uitgevoerd. Hierbij worden vervallen gegevens uit het bestand verwijderd en de nieuwe of gewijzigde gegevens ingemeten. De actuele geometrie (de ‘wordt’-situatie) wordt vervolgens (tezamen met de ‘was’-situatie) als StUF Geo-IMGeo bestand bij de BGT beheerder van de gemeente Waalwijk aangeleverd. Die leest het ‘was-wordt’ objectenbestand in, waarna alle mutaties per object gecontroleerd en/óf volledig automatisch in batch verwerkt worden in de C-SAM BGT basisregistratie van Crotec!

Tijdens dit proces blijft ook de relatie met het beheersysteem openbare ruimte in stand, door middel van het BOR-ID. Na verwerking van de mutatie neemt beheer openbare ruimte de objecten over en verrijkt deze met beheerdata.

BGT

Het gehele proces vindt plaats op basis van StUF Geo-IMGeo / GML uitwisseling. Concreet is deze manier van werken een (nu nog) uniek voorbeeld hoe er in de toekomst landelijk gaat worden uitgewisseld op basis van objectinformatie opgezet op basis van de Nederlandse standaarden!

Een operationele oplossing die nu al werkt volgens de nieuwe werkmethode van horizontale uitwisseling. Crotec en Coenradie zijn er trots op!

De C-SAM beheer BGT oplossing is officieel gecertificeerd door het Kadaster en GeoNovum en ondersteunt standaard StuF Geo-IMGeo voor zowel horizontaal als verticaal berichtenverkeer met SVB-BGT. Meerdere bronhouders in één BGT/IMGeo database (samenwerkingsverbanden) is standaard beschikbaar. C-SAM beheer BGT wordt sinds medio 2013 al intern door het landelijke samenwerkingsverband SVB-BGT als standaard gebruikt voor controle en verwerking van alle door bronhouders aangeleverde BGT registraties ().

MobiMate is Coenradie’s nieuwe inwinapplicatie. Speciaal ontwikkeld om te werken met multi-touch tablets, levert het een unieke gebruikerservaring en optimale productiviteit en is geschikt voor zowel GBKN als BGT. Want met behoud van alle BGT-informatie en -attributen worden de actuele BGT-bestanden ingelezen en na de mutatiemetingen teruggegeven als was/wordt ().