Ingenieursbureau Coenradie publiceert twee nieuwe product informatie leaflets in het Engels. Het ene leaflet gaat over meetkundige oplossingen, die mogelijk zijn met ons meest nauwkeurige draagbare meetinstrument, de Laser Tracker en het andere over 3D-laserscannen. Beide leaflets zijn als PDF te downloaden op onze engelstalige site: www.coenradie-surveying.com
laser tracker

Eerder publiceerden we al een leaflet in het Nederlands over 3D-laserscannen in de bouw en met name als instrument voor BIM processen, maar dit leaflet gaat meer over onze groeiende internationale markt.

Met name in off-shore en scheepsbouw wordt laserscannen steeds vaker toegepast en reizen we over de hele wereld om voor onze opdrachtgevers objecten 3D in beeld te brengen als input voor reverse engineering of ter controle. Ook de Laser Tracker wordt steeds breder en vaker ingezet om heel precies machines uit te lijnen en zaken te controleren.