3D-PilotIngenieursbureau Coenradie werkt mee aan 3D-Pilot. In bijgaand artikel worden we nadrukkelijk genoemd als leverancier van 3D-scans voor onder andere 3D-BGT toepassingen. Om meer richting te geven aan 3D-ontwikkelingen binnen Nederland hebben het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie van Geodesie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief genomen voor de 3D-Pilot NL, een samenwerkingsverband van private, overheids- en wetenschappelijke organisaties.

De afgelopen tien jaar zijn technieken voor het genereren en beheren van en werken met 3D-geo-informatie volwassen geworden. Steeds meer overheden beheren 3D-modellen voor hun grondgebied, bijvoorbeeld voor hydrologische modellering, bezonningsstudies, volumeberekeningen, 3D-plannen van de omgeving en beheren van de ondergrond. Ook zijn er veel bedrijven die 3D-diensten en producten aanbieden voor 3D-reconstructie, 3D-datamanagement, 3D-visualisatie en 3D-toepassingen.

GIS Magazine 7 – Ingenieursbureau Coenradie In 3D-Pilot Naar 3D BGT Voorblad

A32Toch zijn er nog veel overheidsorganisaties die aarzelen om 3D in te voeren. De eerste fase van de 3D-Pilot heeft als belangrijke uitkomst opgeleverd dat de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voorbereid op 3D. Dit is gerealiseerd door het Informatie Model Grootschalige Geografie (IMGeo 2.0) dat de inhoud van de BGT voorschrijft. Zie het artikel in GIS Magazine.

3D-Pilot

Ingenieursbureau Coenradie heeft onder meer bijgedragen door het maken van bijgaande 3D-scans en modellen van een brug in het 3D-Pilot gebied.

Ook voor maatvoeren, uitzetten, waterpassen, 3D-laserscannen of andere meetkundige oplossingen kunt u bij ons terecht, zie onze contactpagina, kortom, voor elke landmeetkundige oplossing, meetwerk en verwerking moet u bij Ingenieursbureau Coenradie zijn.