Ingenieursbureau Coenradie BV is volop bezig met BIM. BIM staat voor Building Information Modeling. Coenradie levert daarvoor de basis, de data-input.

Al enkele jaren loopt Coenradie voorop in ontwikkelingen rondom 3D, ketenintegratie, betere informatie en betere samenwerking. Niet omdat het nieuw en ‘interessant’ is, maar omdat we met name in de industrie de voordelen ervan hebben gezien en ervaren.
Wij weten uit eigen ervaring, dat samenwerken op basis van de juiste gegevens en met duidelijke 3D modellen leidt tot efficiëntere samenwerking, minder kans of fouten en grotere betrokkenheid bij een project van idee en ontwikkeling tot beheer en exploitatie.
Ingenieursbureau Coenradie kan elke bestaande situatie of object razendsnel en tot op millimeter-niveau nauwkeurig, volledig 3 dimensionaal (3D) in beeld brengen. Deze informatie kan dienen als input voor een idee of planontwikkeling, voor presentatie doeleinden of om ermee te werken in AutoCad of andere tekenpakketten.  Maar de 3D puntenwolken of modellen kunnen ook worden gebruikt ter controle van gerealiseerd werk, of bij beheer, onderhoud en exploitatie van bestaande gebouwen en objecten.
Iedereen kan altijd en overal zien wat de bestaande situatie is en wat de status ervan is. Hierdoor kunnen aanbestedingen en onderhoudsplannen volledig worden beheerd en bijgehouden.
Naast BIM in de woning- en utiliteitsbouw kunnen onze 3D scans ook dienen als input voor GIS, Kern GIS, BGT modellen en DTB’s. In de industrie wordt onverminderd gebruik gemaakt van 3D scans en modellen, met name in offshore, process industry, scheepsbouw en machinebouw.
Betrouwbare 3D informatie van Coenradie vormt de basis voor goede samenwerking in de gehele keten.