Azerbeidzjan Paviljoen FloriadeArtikel in Bouwen met Staal over het Azerbeidzjan paviljoen op de Floriade. De montage verliep dermate precies, dat men dacht dar er iets niet in orde was…. Maatvoering: Coenradie.

Zoals te lezen staat op pagina 41 van het artikel in Bouwen met Staal, onder het kopje ‘Montage’, was men erg verbaasd over de maatvoering en de positieve impact daarvan. Het hele proces was uitgevoerd met behulp van 3D-BIM modellen. Bij Coenradie praten we niet alleen over BIM, maar we doen het al jaren. Voor ons was het dus veel minder een verrassing. Wij denken, dat we ook voor staalbouw nog veel meer kunnen betekenen. Met name de NEN-EN 1090-1 norm biedt veel mogelijkheden voor maatvoering, controles in het bouwproces en oplevering van ‘as-built’ modellen. Met name ook voor renovaties en herbestemmingen biedt 3D-scannen nog legio mogelijkheden.

Maatvoeren van 2- naar 3D.

Maatvoering met resultaat.