Uitzetten en maatvoeren

Van maatvoeringsplan tot uitzetwerk: maatbeheersing van Coenradie betekent zekerheid.

Onder bouwmaatvoering en uitzetten verstaan wij eigenlijk alle meetwerkzaamheden en maatvoering in de woning- en utiliteitsbouw. In de meeste gevallen betreft het uitzetwerkzaamheden, maar ook inmeten behoort tot de mogelijkheden. Precisiemetingen van Coenradie staan gelijk aan zekerheid.

De volgende werkzaamheden behoren zeker tot het maatvoeren:

 • reconstrueren/uitzetten van kadastrale grenzen
 • inmeten/controleren van de (door de gemeente uitgezette) rooilijnen
 • aangeven bouwpeil (referentiehoogte) vanaf een opgegeven NAP-punt
 • inmeten en rapporteren paalmisstanden
 • akoestisch doormeten van de palen
 • oploden maatvoering naar volgende bouwlagen en daaraan gekoppeld

Maar denk natuurlijk ook aan het uitzetten van:

 • grondwerk
 • palenplan
 • fundering
 • ankerplannen ten behoeve van staalconstructies
 • peilmetselwerk op fundering
 • stramienenlijnen en/of metselwerk op de beganegrondvloer
 • stramienenlijnen en/of metselwerk per bouwlaag

 

Wij hechten veel waarde aan het volledig digitaal maatvoeren. Daarom werken wij niet alleen met de modernste robotic total stations op de bouwplaats, maar wordt op een van onze kantoren door een projectleider de werkvoorbereiding gedaan in AutoCAD. Daarnaast worden de op de bouwplaats uitgezette punten ook ingemeten en op kantoor gecontroleerd. Op deze wijze waarborgen wij onze kwaliteit en die draagt volledig bij aan de bouwkwaliteit, snelheid en reductie van kosten.

Dankzij de nieuwste robotic total stations kunnen wij steeds meer werkzaamheden met alleen een maatvoerder uitvoeren, zonder assistent, wat tot uitdrukking komt in een lagere prijs.

Wij bieden u altijd de beste mix van kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit, zodat wij ervan overtuigd zijn dat u onder aan de streep met ons de beste keus maakt.

Uitzetten en maatvoeren door Coenradie Woningbouw Utiliteitsbouw

 

Ingenieursbureau Coenradie kan u ondersteunen in elke fase van de bouw. Wij verzorgen meetwerkoplossingen op maat, met zeer ervaren en pro-actieve maatvoerders. Wij denken altijd mee met u en uw project. Samenwerking is de basis voor minder faalkosten en met name in de bouw kunnen wij hierin van toegevoegde waarde zijn. Of het alleen uitzetten van stramienlijnen betreft of complete maatvoering van A tot Z, in 2D of 3D, inclusief oplevering van revisies, op Coenradie kunt u bouwen.

 • Maatvoeren/uitzetten
 • Uitzetten grondwerk
 • Uitzetten palenplan
 • Inmeten palenplan (met rapportage paalafwijkingen)
 • Akoestisch doormeten palen
 • Maatvoering van fundering
 • Aangeven bouwpeil
 • Uitzetten van ankerplannen ten behoeve van staalconstructies
 • Maatvoering van stramienen

Uitzetten detailmaatvoering (metselwerk en betonconstructies)

 • Bouwmetingen
 • Deformatiemetingen
 • Nulmeting
 • Herhalingsmeting
 • Realtime monitoring
 • Zettingsmeting
 • Dynamische deformatiemetingen
 • Gevel- en inpandige metingen (zowel in 2D als 3D)
 • 3D-laserscannen
 • Scan-to-BIM

Kadastrale metingen

 • Grensbepaling vaststellen
 • Splitsing percelen (volgens richtlijnen Kadaster)

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie: al 25 jaar lang maatgevend.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.