Meetoplossingen van Coenradie

Kadastrale en landmeetkundige maatvoering van Coenradie, de juiste meetoplossing in 2D en 3D

Ingenieursbureau Coenradie heeft jarenlange expertise in bouwmaatvoering voor woning- en utiliteitsbouw. Toch zitten we ook hier niet stil. We zijn constant op zoek naar betere en slimmere oplossingen in 2D en 3D, die uiteindelijk leiden tot efficiënter bouwen en minder faalkosten. Met name in 3D en BIM zien we een grote toekomst. LEAN Bouwen voor betere resultaten en maatbeheersing van het hoogste niveau.

Maatvoering. Maatvoeren in bouw, infra (gww), en industrie.
Uitzetwerk. Uitzetten in bouw, infra (gww) en industrie.
Laser-tracker – Uitzetten en uitlijnen in industrie
3D-Laserscannen – As built voor BIM, Industrie, Maintenance, herbestemming, renovatie en restauratie
Ook voor maatvoering en controle in bouw, gww, staalconstructies, etc.
High Precision 3D meetwerk op Coördinaten MeetMachine (CMM) in Oirschot, Brainport.
3D-Printen via 123D Producties

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie: al 30 jaar lang maatgevend.

De volgende werkzaamheden behoren zeker tot het maatvoeren:

 • reconstrueren/uitzetten van kadastrale grenzen
 • inmeten/controleren van de (door de gemeente uitgezette) rooilijnen
 • aangeven bouwpeil (referentiehoogte) vanaf een opgegeven NAP-punt
 • uitzetten grondwerk
 • uitzetten palenplan
 • inmeten en rapporteren paalmisstanden
 • akoestisch doormeten van de palen
 • uitzetten van de fundering
 • uitzetten van ankerplannen ten behoeve van staalconstructies
 • uitzetten peilmetselwerk op fundering
 • uitzetten stramienenlijnen en/of metselwerk op de beganegrondvloer
 • oploden maatvoering naar volgende bouwlagen en daaraan gekoppeld
 • uitzetten van stramienenlijnen en/of metselwerk per bouwlaag

Wij hechten veel waarde aan het volledig digitaal maatvoeren. Daarom werken wij niet alleen met de modernste robotic total stations op de bouwplaats. Er wordt op een van onze kantoren door een projectleider de werkvoorbereiding gedaan in AutoCAD. Daarnaast worden de op de bouwplaats uitgezette punten ook ingemeten en op kantoor gecontroleerd. Op deze wijze waarborgen wij onze kwaliteit en die draagt volledig bij aan de bouwkwaliteit, snelheid en reductie van kosten.

Dankzij de nieuwste robotic total stations kunnen wij steeds meer werkzaamheden met alleen een maatvoerder uitvoeren. Zonder assistent, wat tot uitdrukking komt in een lagere prijs.

Wij bieden u altijd de beste mix van kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit, zodat wij ervan overtuigd zijn dat u onder aan de streep met ons de beste keus maakt.

Ingenieursbureau Coenradie Meetwerkoplossingen Voor Woning En Utiliteitsbouw

Ingenieursbureau Coenradie Meetwerkoplossingen Voor Woning En Utiliteitsbouw

 

Ingenieursbureau Coenradie kan u ondersteunen in elke fase van de bouw. Wij verzorgen meetwerkoplossingen op maat, met zeer ervaren en pro-actieve maatvoerders. Wij denken altijd mee met u en uw project. Samenwerking is de basis voor minder faal kosten en met name in de bouw kunnen wij hierin van toegevoegde waarde zijn. Of het alleen uitzetten van stramienlijnen betreft of complete maatvoering van A tot Z, in 2D of 3D, inclusief oplevering van revisies. Op Coenradie kunt u bouwen.

 • Maatvoeren / uitzetten
 • Uitzetten grondwerk
 • Uitzetten palenplan
 • Inmeten palenplan (met rapportage paalafwijkingen)
 • Akoestisch doormeten palen
 • Maatvoering van fundering
 • Aangeven bouwpeil
 • Uitzetten van ankerplannen ten behoeve van staalconstructies
 • Maatvoering van stramienen

Uitzetten detailmaatvoering (metselwerk en betonconstructies)

 • Bouwmetingen
 • Deformatiemetingen
 • Nulmeting
 • Herhalingsmeting
 • Realtime monitoring
 • Zettingsmeting
 • Dynamische deformatiemetingen
 • Gevel- en inpandige metingen (zowel in 2D als 3D)
 • 3D-laserscannen
 • Scan to BIM

Kadastrale metingen

 • Grensbepaling vaststellen
 • Splitsing percelen (volgens richtlijnen Kadaster)

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie al 25 jaar lang maatgevend.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.