Inpandige metingen

Ingenieursbureau Coenradie meerdere soorten inpandige meetoplossingen

Inpandige metingen kunnen met uiteenlopende doelstellingen worden uitgevoerd:

  • Bepalen bruto/netto verhuurbare oppervlakte.
  • Vastleggen actuele situatie ten behoeve van gebouw/facility management.
  • Karteren bestaande situatie als uitgangspositie voor herbestemming.

Daarbij passen wij een of meerdere van de volgende meettechnieken toe:

  1. Total station. Het total station meet punten in 3D. De landmeter kiest de punten zorgvuldig uit, zodat met een minimum aan punten een maximum aan informatie wordt verkregen. Onze total stations zijn van de laatste generatie, voorzien van reflectorloze techniek om snel en efficiënt te kunnen werken.
  2. Laserscanner. Laserscanners meten in een extreem hoog tempo (tot 1 miljoen punten per seconde) punten in een raster. Op deze wijze wordt in enkele minuten een zeer volledig beeld van een ruimte gecreëerd.
  3. Disto. Een onmisbaar gereedschap om snel en efficiënt aanvullende afstandsinformatie te verkrijgen. In moeilijk toegankelijke plekken kan met deze handafstandmeter toch de broodnodige informatie worden verkregen.

De technieken zijn natuurlijk best interessant, maar uiteindelijk draait het om wat wij u opleveren. Ook daarin zijn vele mogelijkheden.

Opleverformaten

  • Ten behoeve van bruto/netto verhuurbare oppervlakte wordt een rapportage gemaakt conform de geldende NEN-norm. Benodigde plattegronden worden gemaakt aan de hand van de metingen.
  • Voor facility management is het belangrijk om alle relevante informatie te verzamelen. Naast maatvoering betekent dit onder andere ook het vastleggen van gebruikte materialen. Alles wat nodig is om de tekeningen om te kunnen zetten naar een BIM (Building Information Model) kunnen wij aanleveren.
  • Als het gaat om herbestemming/herontwikkeling verwachten de meeste opdrachtgevers nog steeds 2D-tekeningen. Plattegronden, doorsnedes en aanzichten; wij kunnen het voor u verzorgen. Maar een 3D-model is ook prima aan te leveren. De bestandsformaten waarmee u werkt; het zou bijzonder zijn als wij er niet aan kunnen voldoen.

Het is moeilijk om een voorstelling te maken van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, maar wij komen graag bij u langs om de diverse mogelijkheden te demonstreren. Maatvoeren, uitzetten en andere meetwerkoplossingen van Coenradie, voor als u minder risico zoekt.

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie: al 25 jaar lang maatgevend.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.