Metrology: Productinspectie, (Reverse) Engineering en Industriële Metingen

Onze werkzaamheden binnen de metrology

Binnen de metrology zijn er 3 belangrijke vormen van werkzaamheden die wij voor u verzorgen:

 1. Verstrekken correcte maatvoering 
 2. Product inspectie
 3. Reverse engineering

Hieronder een uitleg van deze drie vormen, een toelichting op instrumentarium en software en tenslotte een overzicht van de belangrijkste industriële markten waarin wij metrology bedrijven.

Verstrekken correcte maatvoering

Overal in het fabricageproces waar metingen moeten worden verricht om te zorgen dat het eindproduct geometrisch correct is.

Met inachtneming van de toleranties kunnen wij die voor u verzorgen. Denk hierbij aan het aftekenen van brandlijnen voor staalconstructies/scheepssecties maar ook aan het stellen van flenzen voor de pijpfitter. 

Controle/Inspectie van (deel)producten

Wij meten het product in conform de eisen. Van een volledige scan van het product tot enkele metingen op kritische aansluitingen.

Ook rapportage kan op verschillende wijze. 

 • Kleurenschaal: Afwijkingen tussen scans en het CAD model kunnen door middel van een kleurenschaal (zoals bij een heatmap) worden getoond. Zowel de locatie van afwijkingen als ook de grootte van de afwijkingen worden in een oogopslag duidelijk. 
 • GD&T: Geometrische maten, zoals positie, rechtheid, rondheid, parallelliteit, worden in een overzichtelijk rapport opgesomd waarbij ook een toets ten opzichte van de tolerantie plaats vindt. Hiermee is het gemakkelijk om tolerantieoverschrijdingen op te sporen. Bij meerdere producten is het hiermee ook gemakkelijk om te traceren of er systematische afwijkingen zijn die om een aanpassing van het productieproces vragen.  
 • Afwijkingstekening: Middels afwijkingstekeningen waarin pijlen met waarden de richting en grootte van afwijkingen tonen kunnen wij grafisch verduidelijken hoe bijvoorbeeld rechtheid in vlakheid invloed hebben op het eindresultaat. 

Andere soorten metingen die wij verrichten zijn: FAIR/FOT (First Article Inspection Report / First Out of Tool), PPAP (Production Part Approval Process), afstelling, nulmeting, SPC (Statistical Process Control)

Reverse Engineering

Vanuit een bestaand product wordt er terug gewerkt tot een volledig ontwerppakket, rekening houdend met slijtage en productie afwijkingen.

Maar ook met een voortschrijdend inzicht qua techniek en materialen. Vervolgens kunnen wij een model aan leveren dat klaar is voor 3D printing. Daar waar anderen veelal scansoftware gebruiken voor het vervaardigen van modellen, schakelen wij in een vroeg stadium over naar verdere verwerking in ons CAD systeem Ansys Spaceclaim of Siemens NX. Daarmee bent u verzekerd van een volwaardig en hoogwaardig CAD model, desgewenst inclusief bijbehorende 2D tekening.

Globale werkwijze reverse engineering

Op basis van aangereikte data, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke delen, foto’s, of technische informatie, geven wij u een passende offerte. De planning en leveringsomvang passen wij hierbij zoveel mogelijk aan naar uw wensen en eisen.

Waarmee bedrijven wij metrology?

Instrumentarium

Voor elke meetopdracht bepalen wij welk instrumentarium het meest geschikt is. Wij hebben een zeer uitgebreide keuze uit: 

 • Industrieel total station 
 • Laser tracker 
 • Laser scanner 
 • Meetarm / FAROarm
 • Scanarm 
 • Structured Light scanner / Optische wit-licht scanner
 • CMM 
 • GapGun

Software

Zowel voor het aansturen van het instrumentarium als voor de verwerking van de meetdata hebben wij de meest vooraanstaande software beschikbaar, al dan niet uitgebreid met in-huis ontwikkelde add-ins. Met deze tools zijn wij in staat om de door u gewenste rapportage te maken en te leveren.

Waar bedrijven wij metrology?

Al onze apparatuur, met uitzondering van de CMM, is wereldwijd op locatie inzetbaar.

Nederland

Wereldwijd

Offshore

Meetlab Oirschot

Nederland

Wereldwijd

Offshore

Meetlab Oirschot

Binnen welke industrieën bedrijven wij metrology?

Leaflet Industrie

Staalconstructies

Staalconstructies komt men overal tegen. Van loods tot booreiland; het kan allemaal van staal worden gemaakt.

En daarbij schuwen wij het niet als een constructie van een ander materiaal (bijvoorbeeld aluminium of kunststof) is gemaakt.

Vele soorten metingen kunnen wij voor u verzorgen, waaronder:

 • Controle maatvoering van onderdelen (rechtheid, parallelliteit, haaksheid, rondheid, afmetingen, etc.).
 • Controle maatvoering complete installatie.
 • Begeleiding van assemblage van onderdelen.
 • Onderzoeken van afwijkingen bij problemen met een constructie.
 • Controle kritische aansluitingen: bijvoorbeeld als verschillende delen op uiteenlopende geografische locaties worden gefabriceerd.

Procesindustrie

De procesindustrie kenmerkt zich door het vele leidingwerk en procesinstallaties, die allen nauwkeurig op elkaar aan moeten sluiten.

Naast de (petro)chemische industrie zijn ook de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie procesindustrieën waaraan wij met onze technieken meerwaarde bieden.

Veelvoorkomende werkzaamheden zijn:

 • As-built meten van bestaande procesinstallaties, met als doel het probleemloos kunnen vervangen van bestaande onderdelen door nieuwe.
 • Inmeten van zogenaamde tie-ins.
 • Meten van closing spools.
 • 3D-laserscannen van gehele installatie: bijvoorbeeld voor zogenaamde interference-checks.
 • Uitlijnen motorpompcombinaties.

Machine- en apparatenbouw

Met onze nauwkeurigste instrumenten, lasertracker en uitlijnlaser, zijn wij in staat om metingen te verrichten tot op 0,01mm nauwkeurig.

Zo controleren wij machinaal bewerkte onderdelen, enerzijds voor een onafhankelijke afname, anderzijds om te verifiëren of onderdelen – op verschillende locaties gefabriceerd – op hun eindlocatie wel zullen passen. Van deze controles maken wij (uiteraard) een duidelijk tekening, die eventueel gebruikt kan worden voor uw documentatie.

Niet uitsluitend verrichten wij de volgende metingen:

 • rechtheid
 • vlakheid
 • parallelliteit
 • haaksheid
 • rondheid
 • (3D-)positie

Scheepsbouw en –reparatie

De scheepsbouw- en reparatie is een bijzonder vakgebied. Werkwijze en terminologie zijn belangrijk om te begrijpen.

Coenradie verstaat de werkwijze en terminologie binnen deze industrie, zodoende kunnen wij de opdrachtgever goed van dienst kunnen zijn.

Hoewel voor Ingenieursbureau Coenradie nog betrekkelijk nieuw, is er binnen de gelederen inmiddels enkele decennia aan ervaring in huis. De soorten metingen die wij kunnen doen zijn vrijwel onuitputtelijk.

Feitelijk kunnen wij alle voorkomende meetwerkzaamheden, zowel in de nieuwbouw als in de reparatie, uitvoeren. Of het de bouw van nieuwe secties betreft, assemblage van onderdelen, conversies van offshore-installaties of scheepsverlengingen, wij hebben overal een passende oplossing voor. Belangrijk is wellicht nog om te melden dat onze afroeptijden zeer kort zijn. Natuurlijk is het onze wens dat wij minimaal 3 werkdagen van tevoren vernemen wanneer u een beroep op ons wilt doen, maar wij realiseren ons dat dit in deze branche niet altijd mogelijk is.

Temperatuurverschil en -correctie

Een belangrijk aspect dat wij onderkennen is dat wij veelvuldig aan objecten meten die niet een standaard temperatuur hebben, maar vaak juist veel warmer of kouder zijn dan tijdens de fabricage. Daarom meten wij materiaaltemperatuur om u aan te geven bij welke temperatuur wij hebben gemeten. Eventueel kunnen wij in overleg een temperatuurcorrectie in onze resultaten verwerken.

Offshore

Onze surveyors zijn volledig getraind en gecertificeerd om alle voorkomende werkzaamheden ook offshore te verrichten.

Of het nu gaat om de staalconstructie, de procesinstallatie, het maritieme gedeelte, wij kunnen die werkzaamheden altijd voor u uitvoeren.

Het merendeel van ons instrumentarium is geschikt om in de helikopter met de surveyors meegenomen te worden, wij kunnen u hierover bij het eerste contact al informeren zodra u aangeeft wat de aard van de werkzaamheden is. Wij zijn aangesloten bij FPAL als geregistreerde toeleverancier (supplier).

Automotive

De automotive is het vakgebied bij uitstek voor onze lasertracker. Vaak worden er extreme eisen gesteld aan de nauwkeurigheid.

Als geen ander instrument voldoet een lasertracker aan deze extreme eisen.

Of wij nu machines/robots in de assemblagestraat moeten afstellen, mallen/matrijzen moeten controleren of individuele producten, wij kunnen het allemaal voor u verzorgen.

Eveneens is het mogelijk dat wij een fabriekshal met onze laserscanner inmeten op het moment dat u een herinrichting overweegt. U krijgt dan namelijk een 3D-beeld van de huidige situatie om van hieruit de gewenste toekomstige situatie te creëren.

Kranen en kraanbanen

Kranen zijn er in vele soorten en maten. Maar of het nu gaat om mobiele kranen, offshore kranen, bovenlopers of containerloskranen.

Wij hebben eigenlijk met alle typen kranen meetervaring. Vaak om uitlijning te controleren, maar ook om bijvoorbeeld vervorming bij belasting te bepalen. Afhankelijk van de nauwkeurigheidseis zetten wij het meest geschikte en efficiënte instrument in.
Vrijwel alle kranen werken in combinatie met een kraanbaan en/of katrails. Ook hier is de uitlijning kritisch en dient getoetst te worden aan daarvoor geldende normen als NEN/DIN/FEM. De meting en toetsing kunnen wij volledig voor u verzorgen, ook hiervoor is Coenradie de juiste partner.

Coenradie binnen de industrie:

 • Speciaal voor de industrie gekwalificeerd personeel.
 • Meetinstrumenten die specifiek voor de industrie zijn ontworpen of aangepast.
 • Jarenlange ervaring binnen de sector.
 • Offshore, onshore, wereldwijd.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.