Landmeten

Landmeten of geodesie is een enorm breed vakgebied. Alle meetwerkzaamheden die als doel hebben het vastleggen van geo-informatie vallen hieronder. Geo-informatie is feitelijk alle informatie met betrekking tot de aarde en alles dat daarmee verbonden is.

Voorkomende werkzaamheden in het landmeetkundige vakgebied zijn onder andere:

Leaflet Metingen van A tot Z

Situatiemetingen

 • Terreinen voor projectontwikkelaars inmeten en uitzetten
 • Grote gebieden voor kaartmateriaal en inventarisaties mutatiemetingen
 • Bijhoudingen revisies
 • Kadastrale metingen / perceelsplitsingen

Aangezien geo-informatie zeer belangrijk is voor velen zijn er ook vele soorten opdrachtgevers.

Hierbij kunnen we denken aan meetwerk voor:

 • Projectontwikkelaars
 • Architecten
 • Adviesbureau’s
 • Rijksoverheid, waaronder: Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten en Nutsbedrijven

Door de enorme diversiteit aan landmeetkundige werkzaamheden en opdrachtgevers is ook het te gebruiken instrumentarium divers, maar altijd passend bij uw doelstelling. Al deze landmeetkundige werkzaamheden moeten uiterst zorgvuldig en nauwkeurig worden uitgevoerd. Ingenieursbureau Coenradie garandeert u deze absolute nauwkeurigheid tijdens het landmeten door gebruik te maken van de juiste techniek voor de specifieke opdrachten. Daarbij worden onder andere de volgende technieken – al dan niet gecombineerd – ingezet:

 • GNSS/GPS
 • Total station
 • (Mobiel) laserscannen

Tenslotte worden metingen meestal uitgevoerd in RD (positie) en NAP (hoogte) en worden eisen gesteld aan het op te leveren formaat. Wij zijn bekend met tenminste:

 • GBKN
 • BAG
 • BGT (ook in 3D)
 • GIS

Meer uitleg over de werkzaamheden die we voor u op gebied van landmeten kunnen uitvoeren, treft u hier aan.

Ook voor maatvoeren, uitzetten, waterpassen, 3D-laserscannen of andere meetkundige oplossingen kunt u bij ons terecht, zie Contact.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.