Perceelsplitsing Applicatie SPLITS

Ingenieursbureau Coenradie is door het Kadaster geautoriseerd voor de applicatie SPLITS. Deze applicatie wordt gebruikt voor Perceelsplitsing met ‘Voorlopige kadastrale Grenzen’ en verhoogt de efficiency van uw werkproces. Wij werken conform de richtlijnen van het Kadaster voor het inmeten,  splitsen en aanleveren van deze meetgegevens van nieuwe percelen. Dit biedt u een enorme kostenbesparing.

Leaflet SPLITS

Bij deze splitsing ontstaan gehele percelen met definitieve perceelnummers, voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige kadastrale oppervlakte.

Grootste voordelen voor de klant zijn:

  • Definitieve perceelsnummers zijn binnen vijf dagen bekend.
  • Enkel de definitieve situatie moet nog worden ingemeten, de zogenaamde “verificatiemeting”.

Perceelsplitsing

Vooraf splitsen van percelen kan nog steeds heel veel geld besparen, zie deze pagina.

Coenradie heeft jarenlange ervaring met het splitsen van percelen en snippergroen. Daarna leveren wij op conform HTW van het Kadaster. U bent verzekerd van een snelle afhandeling.

Wat zijn hierin uw voordelen?

  • Aanwijs in het terrein vervalt.
  • Uitzetten en inmeten in één proces.
  • Oppervlakten en perceelgrenzen zijn bekend en verschillen niet tijdens het inmeten.
  • Snelle procedures.
  • Snelle herplaatsing van grenzen bij verstoring.
  • Eenmalige Inwinning, Meervoudig gebruik.
  • Grenzen bekend in landelijk RD.

Wilt u meer weten over kadastrale splitsing? Neemt u dan contact op met onze projectleider Geodesie: Jolande de Jong via jolanda.de.jong [at] coenradie.nl

Ook voor maatvoeren, uitzetten, waterpassen, 3D-laserscannen of andere meetkundige oplossingen kunt u bij ons terecht, zie onze contactpagina, kortom, voor elke landmeetkundige oplossing, meetwerk en verwerking moet u bij Ingenieursbureau Coenradie zijn.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.