Landmeten / Kadastraal Meetwerk

Landmeetkundige meetoplossingen van Coenradie, van begin tot eind de juiste maatvoering

Veel projecten beginnen en eindigen met landmeetkundig werk. Ingenieursbureau Coenradie kan u vanaf het begin tot het einde van deze projecten begeleiden en ondersteunen met landmeetkundige diensten, zoals: bepalen van perceelgrenzen, splitsen van percelen, uitzetwerk, maatvoering en inmeten van mutaties of revisiemetingen.

Leaflet Overheid

Vermijd faalkosten: i-FIT

Coenradie i-FIT is het toeziende oog dat Coenradie houdt op allerlei soorten van passingsproblematiek. In elke industrie en sector. Een manier om te kunnen garanderen dat u niet met faalkosten wordt geconfronteerd op uw projecten! Wij doen dit door een combinatie van meetwerkzaamheden, maatvoering en virtueel passen (fitten) van onderdelen.

Lees meer >>

Meetwerk

Landmeten of geodesie is een enorm breed vakgebied. Alle meetwerkzaamheden die als doel hebben het vastleggen van geo-informatie vallen hieronder. Geo-informatie is feitelijk alle informatie met betrekking tot de aarde en alles dat daarmee verbonden is.

Lees meer >>

Kadastraal werk

Ingenieursbureau Coenradie beschikt over een enorme kennis en ervaring op gebied van kadastraal meetwerk.

Lees meer >>

Mutatiemetingen

Wanneer een project is uitgevoerd, is het belangrijk om het bestaande kaartmateriaal van de betreffende organisatie weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze revisiemetingen worden veelal uitgevoerd in opdracht van gemeenten, provincies en landelijke overheden.

Lees meer >>

Software

Onze, in eigen beheer ontwikkelde softwarelijn, werkt inmiddels bij diverse gemeentes. Ieder half jaar houdt Ingenieursbureau Coenradie een klanten-/gebruikersdag waarop we iedereen op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. U kunt zich hiervoor altijd bij ons aanmelden.

Lees meer >>

Applicatie SPLITS

Ingenieursbureau Coenradie is door het Kadaster geautoriseerd voor de applicatie SPLITS. Deze applicatie wordt gebruikt voor Perceelsplitsing met ‘Voorlopige kadastrale Grenzen’ en verhoogt de efficiency van uw werkproces.

Lees meer >>

Grensbepaling en vooraf splitsen van percelen

Grensbepaling en vooraf splitsen van percelen behoort tot de specialismen van Ingenieursbureau Coenradie. Het Kadaster accepteert namelijk dat derden nieuwe grenzen inmeten. Dit doen wij altijd conform de richtlijnen van het Kadaster. Bij vooraf splitsen en wanneer u Coenradie deze meetgegevens laat aanleveren, kunnen enorme kostenbesparingen gerealiseerd worden. Ook bij ander kadastraal werk bieden wij altijd ‘value for money’.

Lees meer >>

Expert aan het woord: Jolanda de Jong – projectleider Overheid

Al bijna twee decennia lang loopt Jolanda de Jong mee in het vak, waarvan de laatste jaren, als projectleider Overheid, bij Ingenieursbureau Coenradie. “Gemeenten en overheden staan voor een unieke kans”, stelt Jolanda. “Het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van kaartmateriaal, door diverse afdelingen biedt een scala aan mogelijkheden binnen de gemeente, en raakt het hart van de overheid.

Lees meer >>

Meetwerkoplossingen van Coenradie

Meetwerkoplossingen van Coenradie – world class surveying solutions – Kadastrale en landmeetkundige meetwerkoplossingen, – Maatvoering – Uitzetwerk – 3D-laserscanning – 3D CMM – Lasertracker – 3D-printing

Lees meer >>

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.