Maatvoeren en Uitzetten

Maatvoeringsplan en uitzetwerk van Coenradie, wij zorgen voor de juiste maten

Voor ieder project kan Ingenieursbureau Coenradie met de juiste mensen en apparatuur altijd de meest efficiënte oplossing en manier van maatvoeren bieden. Specialismen op het gebied van uitzetwerk vinden we ook in bijvoorbeeld tuinarchitectuur of landschapsontwikkeling. Uiteraard werken we ook hier met nieuwe technieken. Zoals voor machinebesturing en 3D-scannen of zelfs mobiel 3D-scannen (met auto, helicopter, vliegtuig of Quad). Alles is mogelijk, maar we gaan altijd uit van uw doelstelling en wat u nodig heeft om uw project te realiseren.

Afhankelijk van de situatie komt een meetploeg met total station of een uitzetter met GPS en/of robotic total station op het werk. Vaak is zijn werk op basis van het digitale ontwerp met behulp van AutoCAD op kantoor voorbereid. Zodoende kunnen in het terrein op snelle en adequate wijze de benodigde gegevens worden uitgezet. Denk hierbij aan het uitzetten van hoogten, wegtracés, rioolputten, cunetten, aspunten en kavelgrenzen. Maar ook betonmaatvoering, inclusief ankerplannen, horen hierbij. En dat is bij kunstwerken niet altijd eenvoudig, vaak hebben wij te maken met verkanting waardoor het uitzetwerk volledig 3D moet plaatsvinden. Een kolfje naar de hand van onze specialisten.

Op langlopende projecten maakt onze uitzetter een vast onderdeel uit van uw team op de werklocatie, maar kleine projecten waar wij zo nu en dan op afroep worden ingezet zijn ons net zo lief.

De grond-, weg- en waterbouw of infrastructuur kent veel specialistische projecten die het uiterste vergen van de landmeter / uitzetter. Niet alleen qua nauwkeurigheid – vaak over grote afstanden – maar ook qua werkomstandigheden zoals werkdruk, werktijden en terreinomstandigheden. Daarom moeten we altijd met de juiste mensen en de beste apparatuur werken aan oplossingen die het hoogste rendement bieden voor onze klanten.

Ingenieursbureau Coenradie heeft onder meer bijgedragen door het maken van onderstaande 3D-scans en -modellen van een brug in het 3D Pilot gebied.

Qua instrumentarium is het meest gebruikelijk dat gewerkt wordt met een combinatie van GNSS/GPS en een total station. Onze total stations zijn zonder uitzondering als robotic in te zetten, zodat u keuze heeft uit het inmeten door een landmeter/uitzetter of een meetploeg.

Werkvoorbereiding en controles achteraf vinden normaliter plaats op een van onze kantoren en worden uitgevoerd door ervaren en ter zake kundige projectleiders. Maar in de wetenschap dat het soms nodig is, kunnen onze uitzetters eventueel ook zelf informatie uit de AutoCAD bestanden halen en daarmee hun eigen werkvoorbereiding doen. Wel is het in uw belang dat deze werkzaamheden gecontroleerd plaatsvinden, zodat ook de projectleider op kantoor in dit proces wordt betrokken.

Toepassingen

De werkzaamheden die wij kunnen verrichten zijn onder andere:

  • Uitzetten van hoogten.
  • Uitzetten van wegtracés.
  • Uitzetten van rioolputten, cunetten en aspunten.
  • Uitzetten van kavelgrenzen.
  • Volledige betonmaatvoering, inclusief ankerplannen. Ook bij verkantingen waardoor het uitzetwerk volledig 3D moet plaatsvinden.

Naast deze meest gangbare uitzetwerkzaamheden horen ook revisiemetingen tot het takenpakket van de uitzetter. Nog specialer is het doen van inventarisaties vooraf bij aanpassingen/vernieuwingen van een tracé. Deze kunnen namelijk worden uitgevoerd met een mobiele laserscanner. Vanaf een rijdende auto, dus zonder enige verkeersmaatregel en dus 100% veilig, wordt een volledig 3D-beeld gecreëerd van de bestaande situatie als vooropname. Uit deze scan kunnen onder andere hoogtekaarten en profielen worden getekend. Uiteraard is het ideaal om na oplevering dezelfde metingen te doen om alle mutaties eenduidig vast te leggen en revisietekeningen te kunnen produceren.

Ingenieursbureau Coenradie heeft een speciaal team gericht op Grond- Weg- Waterbouw en grotere infrastructurele projecten. Deze mensen zijn uiteraard volledig bekend met (Kern-)GIS, DTBs en kunnen 2D modellen omzetten naar 3D om mee te ontwerpen en rekenen om bijvoorbeeld volumes te bepalen en zo grondneutraal mogelijk te kunnen werken. De werkzaamheden zijn altijd gericht op het efficiënter laten verlopen van het uiteindelijke (bouw)proces en door slimme oplossingen bij te dragen aan uw bottom-line resultaat.

Maatvoering. Bouwmaatvoering, infra (gww), en industrie.
Uitzetwerk. Uitzetten in bouw, infra (gww) en industrie.
Laser-tracker – Uitzetten en uitlijnen in industrie
3D-Laserscannen – As built voor BIM, Industrie, Maintenance, herbestemming, renovatie en restauratie
Ook voor maatvoering en controle in bouw, gww, staalconstructies, etc.
High Precision 3D meetwerk op Coördinaten MeetMachine (CMM) in Oirschot, Brainport.
3D-Printen via 123D Producties

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie al 30 jaar lang maatgevend.

Ten slotte:
Ingenieursbureau Coenradie kan u dus op alle fronten in de GWW-sector van dienst zijn.

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie al 25 jaar lang maatgevend.

Voor contact met onze expert op dit gebied of een van onze andere experts kunt u hier verder.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.