Expert aan het woord: André van Vugt – projectleider 3D-support

Sinds 2008 werkt André van Vugt bij Ingenieursbureau Coenradie als projectleider 3D-support, voornamelijk in Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en infrastructurele projecten. André is dan ook helemaal thuis in (Kern-)GIS en Digitaal Topografische Bestanden (DTBs), Digitale Terrein Modellen (DTMs), Civil 3D, etc.

Voor die tijd werkte André op de ontwerpafdeling van Rijkswaterstaat in Den Bosch. GWW is hem met de paplepel ingegeven, want ook zijn vader had een eigen bedrijf in de branche.

Bij Rijkswaterstaat heeft hij jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpwerk, waaronder de nieuwe Randweg Eindhoven. Dit project met al zijn complexe knooppunten en parallelbanen vergde hoogwaardig ingenieurswerk van een volledig ontwerpteam. “Ik was betrokken bij het assenontwerp, waarbij bekeken werd hoe al het verkeer veilig en zonder stremming zijn afwikkeling kon vinden, rekening houdend met de berekende verkeersintensiteiten en later met de opbouw en berekening van alle (onderliggende lagen) van zand, steenmengsel, grond en asfalt. Een enorme klus.”

foto-ingenieursbureau-coenradie-expert-op-gebied-3d-gww-infra-gis-dtb-dtm-andre-van-vugt-aan-het-werk-1-_500x281

Verder is André werkzaam geweest als ‘Onafhankelijk Quantity Surveyor’ (OQS) voor enkele grote projecten, zoals de aanleg van de A50 ‘omlegging Son’, met zijn uitgestrekte verdiepte ligging. André: “De bedoeling van OQS is het onafhankelijk bepalen van hoeveelheden voor 2 partijen: Rijkswaterstaat als opdrachtgever en de aannemer, waardoor hoeveelheidsverschillen tussen beide partijen niet meer voor zouden komen. Aanvankelijk stond de aannemer nog sceptisch tegenover dit nieuwe instrument; hij moest gaan afzien van zijn eigen metingen en deze overlaten aan een nieuwe partij. Na enkele controlemetingen en berekeningen wist de aannemer, dat hij alles een met gerust hart kon overlaten aan het professionele OQS-team. Na afloop van dit drie jaar durende project waren beide partijen uitermate tevreden en gaven aan aanzienlijke kosten te hebben bespaard. Maar nog belangrijker: een bijna normaal geworden lange nasleep over de hoeveelheden bij zulke projecten kon achterwege blijven. Dat was een hele opluchting”.

ingenieursbureau-coenradie-expert-op-gebied-3d-gww-infra-gis-dtb-dtm-andre-van-vugt-aan-het-werk-5-_500x375

Bij Rijkswaterstaat maakte André ook ramingen van grote infrastructurele projecten in diverse stadia van het planpoces, zodat hij ook inzicht heeft in de kosten van het geheel en de verschillende onderdelen. Een brede kennis en ervaring, die bij Coenradie goed van pas zou komen.

André vertelt enthousiast over zijn werkzaamheden bij Ingenieursbureau Coenradie. “Meedenken over een ontwerp van een weg, ontzanding, of bagger-project, dat geeft mij voldoening, zeker als ik de ruimte krijg om mijn expertise en ervaring in het project te stoppen. Ik wil graag vooraf, in de digitale bestanden en ontwerpen zorgen, dat alles 100% op elkaar aansluit zodat zo min mogelijk problemen ontstaan in de uitvoering. Meedenken met de klant en waarde toevoegen aan een project, dat motiveert mij. Hoe kan ik met gesloten grondbalans en met zo weinig mogelijk kosten alles in orde maken, binnen de richtlijnen van het bestek? Minder grond verplaatsen betekent ook minder (transport)kosten en is beter voor het milieu.”

André leidt het 3D-support team bij Ingenieursbureau Coenradie. “Ons team is zeer flexibel inzetbaar en wordt vaak gevraagd voor accurate nulmetingen, tussenmetingen en revisies, waaronder het specialistische DTB (digitaal topografisch bestand) en Kerngis zoals dat door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. Maar ook bijvoorbeeld voor het uitzetten van de ontwerpen of tracés. Omzetten van 2D tekeningen in 3D ontwerpen is een veelvuldig terugkomend proces. We doen dit voor de aanleg van snelwegen, op- en afritten en kunstwerken, maar ook voor baggerwerken.”

 

Sleutelwoorden bij dit artikel:

  • Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
  • 3D-support
  • Digitale Topografische Bestanden (DTBs)
  • Digitale Terrein Modellen (DTMs)
  • Geo Informatie Systemen (GIS)
  • Kern-GIS (Rijkswaterstaat GIS)
  • Onafhankelijke Quantity Surveyors (OQS)

Maatvoering, uitzetwerk, landmeetkunde en andere meetwerkoplossingen van Ingenieursbureau Coenradie al 25 jaar lang maatgevend.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Ingenieursbureau Coenradie is een dienstverlenend bedrijf dat zich richt op (land)meetkunde. U bent van harte welkom om ons om advies te vragen.