Coenradie controleer met 3D scanning of mallen en betonelementen voor pompdelen Afsluitdijk voldoen aan het ontwerp
Slide Background
Maarten Kanters, Technisch Directeur WACO (Concrete Valley)
Maarten Kanters, Technisch Directeur WACO (Concrete Valley)
Maarten Kanters, Technisch Directeur WACO (Concrete Valley)
“Deze pompen verplaatsen 300.000 liter water per seconde, het beton moet absoluut perfect zijn. Elk onderdeel moet passen."
“Deze pompen verplaatsen 300.000 liter water per seconde, werkelijk álles moet kloppen."
“De Afsluitdijk krijgt bij Den Oever nieuwe gemalen, spuisluizen en pompen. Zo is tot 2050 te garanderen dat er voldoende water uit het IJsselmeer afgevoerd kan worden naar de Waddenzee.

WACO produceert de betonelementen die zes nieuwe pompen zullen vormen waarmee een serieuze hoeveelheid water verplaatst kan worden. Alles moet kloppen en elke afwijking in het beton ten opzichte van het theoretisch model is er één te veel. Daarom laten we niet alleen elk beton element door Coenradie controleren, maar ook alle mallen. Zo weten we zeker dat alles in orde is nog vóór het beton gestort wordt.

Dankzij de afwijkingsrapportages hebben we aantoonbaar bewijs dat alles volgens specificatie en binnen de norm is geproduceerd. Dat is een enorme geruststelling voor alle betrokken partijen.”
Shadow

Controle met 3D laserscannen tijdens het hele productieproces van betonnen pompdelen voor Afsluitdijk

WACO te Bergen op Zoom is specialist in prefab betonelementen en heeft de betonnen pompdelen geproduceerd voor de nieuwe pompen voor de Afsluitdijk. Om de beoogde levensduur en pompcapaciteit te kunnen garanderen, is het van belang dat elke mal en ieder beton element voldoet aan het theoretisch ontwerp. Na de productie van een aantal betonelementen wordt elke mal tussentijds met 3D laserscannen nogmaals gecontroleerd door deze te vergelijken met het 3D CAD model. Op die manier kan eventuele vervorming of beschadiging van de mal snel opgemerkt worden. Met name bij mallen die tientallen keren worden gebruikt om hetzelfde element te produceren, is dit van essentieel belang.

Elke puntenwolk wordt met hoge precisie in elkaar gezet en vervolgens gecontroleerd door middel van doorsneden over de X-, Y- en Z-as. Bij voorkeur worden in dit geval alleen de meetpunten gebruikt die zo haaks mogelijk op het object zijn ingescand, want dan levert een laserscanner zijn hoogst haalbare precisie. Punten die vanaf een erg schuine hoek gemeten zijn en eventuele overige ruis worden gefilterd. Het resultaat is een perfecte, betrouwbare puntenwolk met zeer hoge puntdichtheid waarvan elk punt gebruikt kan worden voor het maken van een 3D mesh.

Elke vierkante millimeter van deze 3D mesh wordt vervolgens vergeleken met een 3D CAD model. Deze gegevens worden verwerkt tot een makkelijk te interpreteren, visuele afwijkingsrapportage waarbij de klant in één oogopslag de geleverde kwaliteit van het eindproduct kan zien.

Door zowel de mallen als de beton elementen te controleren, weten we zeker dat deze nieuwe pompen voor de Afsluitdijk een hele lange tijd mee zullen gaan, ver voorbij de geplande levensduur.

Eind 2018 is Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van de afsluitdijk begonnen, samen met aannemerscombinatie Levvel. Een consortium van Van Oord, BAM en Rebel.

Kernvoordelen van onze 3D laserscanning

Precisie – De nauwkeurigheid van onze scan data is ongeëvenaard. Alleen de meest nauwkeurige en betrouwbare data blijft over nadat wij deze verwerkt hebben. Er wordt een puntenwolk geproduceerd die perfect afgestemd is op uw wens, budget en het type object dat ingescand is.

Controle – Data wordt pas opgeleverd nadat deze uitvoerig en persoonlijk door experts is gecontroleerd op nauwkeurigheid. Waar een computer bepaalde fouten moeilijker zal kunnen herkennen, zien onze specialisten dankzij jarenlange ervaring elke mogelijke afwijking.

Landmeetkundig – Scan data wordt ingewonnen en verwerkt volgens de hoogste landmeetkundig norm. Puntenwolken worden indien nodig ondersteund met een netwerk van zeer accurate Total Station controle punten. Coördinatenstelsels kunnen geheel naar wens opgebouwd worden of er kan op basis van GPS in het RD-coördinatenstelsel gewerkt worden. Correcties met betrekking tot (omgevings)temperatuur worden op het gescande object doorgerekend. 

Scheepstelsel – Bij het scannen van vaartuigen plaatsen wij de puntenwolk in een coördinatenstelsel dat logisch is voor schepen. 

Modelleren – Als het object of bouwwerk is ingescand kunnen wij deze meteen modelleren, of plattegronden en aanzichten produceren. Eén partij waarbij alles van begin tot eind voor u uit handen genomen kan worden.

Oplevering – De puntenwolk leveren wij, op basis van het vervolgtraject van uw project, op maat aan. Elk softwarepakket heeft sterke en minder sterke kanten wat het gebruik van puntenwolken betreft. De puntenwolk die wij leveren is afgestemd op het volgende softwarepakket waarin deze gebruikt gaat worden.

Rapportage – In één oogopslag weten waar u aan toe bent. Dankzij een heldere rapportage die in overleg met u is afgestemd op uw wensen of de wensen van uw klant. De kleinste afwijking wordt gevisualiseerd.

Fotoverbetering – Tijdens het scannen kan de puntenwolk voorzien worden van realistische kleuren. De scanner heeft hiervoor camera’s aan boord die 360-graden foto’s maken. Wij zorgen dat elke foto zo hoog mogelijk van kwaliteit is. Kleuren worden verbeterd, onder- en overbelichting wordt verholpen en details komen beter naar voren.

Vrijblijvend praten over uw wensen voor 3D scanning?

Bel 076 – 543 81 80 en vraag naar Jos Westra

Puntenwolk van gescand beton element (intensiteitswaarden).
Puntenwolk van beton element.
3D mesh van gescand beton element.
Vergelijking van CAD model en 3D mesh van gescande mal.
Vergelijking van CAD model en 3D mesh van gescand beton element.